Home

Financiële begroting

Lokale lasten gemeente Heusden voor een
gemiddeld meerpersoons huishouden

De tarieven voor inwoners worden jaarlijks bij de begroting vastgesteld. Voor 2023 stijgen de totale woonlasten licht door de indexatie op de OZB en de verhoging van de rioolheffing op basis van het Waterplan. De tarieven voor afval blijven ongewijzigd.  
In het bovenstaande staatje is voor de weergave uitgegaan van een gemiddelde. Voor de OZB is uitgegaan van een woning met een WOZ waarde in 2023 van € 373.230 (de gemiddelde waardestijging bedraagt 17% ten opzichte van 2022) en voor de afvalstoffenheffing is, naast het vastrecht, uitgegaan van gemiddeld 14 inworpen in de ondergrondse container per jaar voor restafval, 11 aanbiedingen van de GFT container (140 ltr) en 13 aanbiedingen van de PMD container (240ltr).

Een uitgebreide toelichting op ons tarievenbeleid en de tarieven voor 2023 is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47