Home

Financiële begroting

Vervangingsinvesteringen per programma

Vervangingsinvesteringen per programma

(Bedragen in €)

Invest.

Jaar

2023

2024

2025

2026

Div Programma's

Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen

82.000

2022

8.023

7.964

7.905

7.846

879.100

2023

-

89.989

89.326

88.662

175.000

2024

-

-

21.025

20.868

90.000

2025

-

-

-

9.720

143.000

2026

-

-

-

-

1.369.100

8.023

97.953

118.256

127.096

Programma bestuur en beheer

70.000

2023

3.850

3.833

3.816

3.799

vervangen naregelingen gemeentehuis Vlijmen

1.369.100

3.850

3.833

3.816

3.799

Programma verkeer en vervoer

vervangingsinvesteringen openbare verlichting

investeringen lichtmasten

198.500

2022

6.551

6.511

6.472

6.432

223.600

2023

7.379

7.334

7.289

223.600

2024

7.379

7.334

223.600

2025

7.379

223.600

2026

investeringen armaturen

274.200

2022

15.904

15.794

15.684

15.575

320.400

2023

18.583

18.455

18.327

320.400

2024

18.583

18.455

320.400

2025

18.583

320.400

2026

2.648.700

22.455

48.267

73.907

99.374

Programma Economie en recreatie

Vervangingsinvesteringen wintermachines

52.000

2022

5.616

5.574

5.533

5.491

63.450

2023

6.853

6.802

6.751

2024

2025

2026

subtotaal wintermachines

115.450

5.616

12.427

12.335

12.242

Programma Onderwijs

Investeringen conform IHP*

nieuwbouw\renovatie\upgrade (conform IHP 2019- 2026)

2023

2024

14.547

95.461

2025

5.952

2026

vrijvallende afschrijvingen onderwijshuisvesting

82.594

-128.023

-152.517

-169.948

inzet vrijval kapitaallasten dekking IHP

-82.594

128.023

152.517

169.948

0

0

14.547

101.413

* Bij de bespreking van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw

een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan uw raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke projecten plaats.

Programma Sport en cultuur

Vervangen drenkelingendetectie zwembad Die Heygrave

42.000

2023

3.136

3.114

3.091

3.069

specificatie aanwezig

Vervangen toiletgroep Heygrave tussen horeca en sporthal

27.000

2023

1.296

1.287

1.279

1.270

specificatie aanwezig

Vervangen gietvloer doelgroepenbad zwembad Die Heygrave

100.000

2022

4.133

4.106

4.080

4.053

8.565

8.507

8.450

8.392

Programma Duurzaamheid, milieu en afval

Vervangings- en verbeteringsinvesteringen conform Waterplan Plan

4.717.161

2023

34.111

34.111

34.111

miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering

6.087.161

2024

42.414

42.414

In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt.

7.177.161

2025

47.318

het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie

6.337.161

2026

0

34.111

76.525

123.843

Overhead

Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware

specificatie aanwezig

Investeringsplanning 2023

285.000

2023

42.994

42.669

42.343

Investeringsplanning 2024

200.000

2024

30.171

29.943

Investeringsplanning 2025

510.000

2025

76.937

Investeringsplanning 2026

250.000

2026

-

42.994

72.840

149.223

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47