Home

Algemeen

De begroting 2023 is de eerste begroting van de bestuursperiode 2022-2026. Het nieuwe college presenteerde bij zijn aantreden het coalitieprogramma ‘Heusden Nu en Straks’ met stevige ambities gebaseerd op de input van alle politieke partijen, de jeugdburgemeesters en jeugdambassadeurs. De ambities zijn verder stevig gefundeerd op de behoeften die de Heusdenaren de afgelopen jaren hebben geuit vooral als het ging om de openbare ruimte, verkeer, woningbouw en veiligheid. De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college gaan graag met deze belangrijke thema’s aan de slag. En met nog veel meer: het sociaal domein, duurzaamheid, participatie, bewegen en ontmoeten, cultuur, kunst en ons bloeiende verenigingsleven.
Vanuit de jaren 2018-2022 hebben we een gezonde financiële positie.

Woelige wateren
Ook in Heusden hebben we natuurlijk te maken met de grote nationale en internationale uitdagingen van dit moment: klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie. De uitdaging is de ambities van het gemeentebestuur en van onze gemeenschap ook in een turbulente wereld recht te doen. Onze inwoners, organisaties en bedrijven van Heusden merken dat. De kosten voor het dagelijks leven stijgen, bijvoorbeeld door de gestegen energieprijzen. Wij doen in dit verband wat nodig is.

Heusden is al jaren een van de goedkopere gemeenten in Nederland. Dit jaar staan we op plek 41 – van de in totaal 344 gemeenten – met de laagste lokale lasten voor een meerpersoonshuishouden. Zeker in deze tijd willen we dat dit zo blijft. Ondanks dat we in Heusden de afgelopen jaren een flink aantal nieuwe woningen hebben gebouwd, hebben ook onze inwoners last van de woningnood in Nederland. Daarom staat ‘bouwen, bouwen, bouwen’ met stip op 1 van onze ambities. De komende jaren willen we 1.500 huizen bouwen, waarvan er al een groot aantal gepland zijn in bijvoorbeeld Geerpark, De Grassen, Steenenburg en Victoria.
Wij zijn een gemeente en dus richten wij ons hoofdzakelijk op onze eigen inwoners en ondernemers. We willen onze dorpen nog sterker maken, houden wat we hebben en beter maken wat beter kan.

Uitvoeringskracht
We houden vast aan de stevige ambities in het coalitieprogramma en zetten hier vol de schouders onder. Dat is terug te zien in de begroting 2023. We investeren extra waar dat nodig is. De komende jaren is er ruimte om verder te investeren in onze gemeente. Toch zullen we financieel ook scherp aan de wind moeten varen.
Dé uitdaging daarbij is de uitvoeringskracht. De gemeentelijke organisatie heeft, net als zoveel werkgevers op dit moment, last van personeelstekorten. Tegelijkertijd betekenen de hogere energieprijzen fors hogere energiekosten voor gemeentelijke gebouwen. Dat is geld dat we natuurlijk liever aan andere zaken hadden uitgegeven.

‘Samen’ is belangrijk in Heusden en zeker wanneer het stormt. Dat betekent dan ook nog meer aandacht voor meedenken en meepraten door inwoners, bedrijven en instellingen. Het betekent ook dat we, zeker gezien de actualiteit met oplopende dagelijkse rekeningen, open staan voor het gesprek met hen voor extra maatregelen daar waar nodig. 

Samen thuis in Heusden: nu en straks.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47