Programma's

Sociaal domein

Beschrijving

Wij willen bereiken dat mensen zo veel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen aan de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Mensen die hierbij ondersteuning nodig hebben vanwege een hulpvraag, helpen we om hun zelfregie en participatie te bevorderen. Die ondersteuning is bij voorkeur zoveel mogelijk op maat en zo dichtbij als kan. Bijeen (de samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties) speelt hierbij een belangrijke rol.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

47.346.171

32,4 %

8.569.460

5,9 %

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47