Programma's

Economie en recreatie

Beschrijving

De gemeente stimuleert de realisatie van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een evenwichtige arbeidsmarkt. Het economisch beleid richt zich op duurzame economische ontwikkeling. De belangrijkste sectoren voor onze gemeente zijn:

  • business-to-business (maakindustrie);
  • vrijetijdssector en horeca;
  • detailhandel;
  • land- en tuinbouw.

Lokaal beleid wordt gemaakt in samenspraak met lokale ondernemers en organisaties. Op subregionaal niveau wordt samengewerkt met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk en op onderdelen met de gemeente Dongen (bijvoorbeeld het Regionaal Bureau voor Toerisme). Regionaal wordt zowel binnen de regio Noordoost Brabant als de regio Hart van Brabant samengewerkt.
Verder omvat dit programma het duurzaam in stand houden van de gehele openbare ruimte, waaronder openbaar groen, bos, landschapselementen, bermen en waterpartijen binnen de gemeente. De streefkwaliteit wordt vastgelegd in beleids- en beheerplannen. Het beheer en onderhoud wordt verricht in een optimale prijs-kwaliteitverhouding en met een actieve inbreng van inwoners.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

13.339.215

9,1 %

7.518.177

5,1 %

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47