Programma's

Duurzaamheid, Milieu en afval

Beschrijving

‘De volwassenen hebben de aarde te leen van de kinderen’. Daarom zijn we aan de slag met de verduurzaming van Heusden. Er gebeurt veel om ons heen op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijfsleven, particulieren, verenigingen, woningbouworganisaties, etc. zijn actief bezig om hun omgeving duurzamer te maken. Als gemeente hebben we hier soms een directe, maar vaak ook een indirecte rol. De duurzaamheidsagenda, opgesteld met vele partijen uit de Heusdense samenleving, biedt een kapstok waaraan vele beleidsthema’s gekoppeld kunnen worden. Het gemeentelijk beleid is gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu. De gemeente voert regie op terreinen als energie, afval, geluid, bodem, luchtkwaliteit, water en riolering, hondenoverlast en natuur- en milieucommunicatie.

Daarnaast voert de gemeente als bevoegd gezag de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken uit op deze terreinen.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

10.235.336

7,0 %

9.499.258

6,5 %

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47