Home

Financiële begroting

Inkomsten en uitgaven (x € 1.000)

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

6.131

1.476

-4.654

6.137

1.758

-4.379

6.148

1.806

-4.342

6.163

1.806

-4.356

Openbare orde en veiligheid

4.582

10

-4.572

4.545

10

-4.535

4.545

10

-4.535

4.538

10

-4.527

Verkeer en vervoer

7.532

3.033

-4.498

7.628

12.665

5.036

7.711

384

-7.327

7.750

384

-7.367

Economie en recreatie

13.339

7.518

-5.821

7.772

1.820

-5.952

7.605

1.623

-5.982

8.619

2.605

-6.014

Onderwijs

4.636

940

-3.696

4.452

764

-3.688

4.453

764

-3.689

4.431

748

-3.683

Sport en cultuur

8.957

2.099

-6.858

8.572

1.937

-6.635

8.587

1.832

-6.755

8.575

1.867

-6.708

Sociaal domein

47.346

8.569

-38.777

47.179

8.580

-38.599

46.804

8.580

-38.223

46.733

8.580

-38.153

Duurzaamheid, milieu en afval

10.235

9.499

-736

10.595

9.800

-795

10.933

10.085

-849

11.265

10.381

-884

Bouwen en wonen

25.063

23.331

-1.733

17.009

15.395

-1.614

13.814

12.300

-1.514

15.510

13.996

-1.514

Algemene dekkingsmiddelen

4.091

88.948

84.857

15.832

90.832

75.000

2.771

93.005

90.234

2.770

86.882

84.112

Overhead

12.806

848

-11.958

12.603

848

-11.755

12.022

848

-11.174

11.691

0

0

Heffing VPB

800

0

-800

300

0

-300

100

0

-100

100

0

-100

Onvoorzien en overige stelposten

690

0

-690

390

0

-390

413

0

-413

413

0

-413

Saldo van baten en lasten

146.207

146.271

64

143.014

144.409

1.394

125.905

131.237

5.332

128.557

128.107

-449

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47