Home

Financiële begroting

In deze toelichting worden de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 na wijziging per programma toegelicht alsmede de verschillen ten opzichte van de jaarrekening 2021.

Positieve bedragen   = voordeel in de exploitatie (lagere kosten/hogere opbrengst)
Negatieve bedragen   = nadeel in de exploitatie (hogere kosten/lagere opbrengst)

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47