Home

Financiële begroting

 

Omschrijving (bedragen in €)

 Begroting 2023 

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Toevoegingen:

Totaal:

-

-

-

-

Onttrekkingen:

BR99

reserve kapitaallasten

255.000

304.000

630.000

630.000

Totaal:

255.000

304.000

630.000

630.000

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47