Programma's

Onderwijs

Beschrijving

De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt primair bij de scholen zelf. Samen met de scholen zijn we als gemeente verantwoordelijk voor goede huisvesting en zaken zoals leerplicht, leerlingenvervoer en de relatie met zorg. Dit geeft het onderwijs de mogelijkheid om zijn taken optimaal uit te voeren. Het blijven werken aan een goede relatie en samenwerking met zowel het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, als volwasseneducatie zijn belangrijk.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

4.635.671

3,2 %

940.092

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47