Home

Overig

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet deze apart opgenomen worden als onderdeel van het programmaplan. Voor 2023 is een post onvoorzien opgenomen in lijn met voorgaande jaren van. Het bedrag is bedoeld om gedurende het jaar in te kunnen spelen op actuele of nu nog niet voorziene gebeurtenissen.

Raming 2023

Onvoorziene uitgaven

230.000

Totaal

230.000

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 11:58:42 met de export van 09/28/2022 11:36:47